april, 2023

TAGALOGPINDUTIN DITOYear Around Event (2023) PST Event Organized By: PROJECT NEW CITIZEN Event Type :Immigration Event,San Jose

Event Details

GAWIN ANG TATLONG – Madaling Hakbang na Ito:

 

1 MAGPAREHISTRO – i-click ang link, panoorin ang video at sagutin ang mga katanungan
2 KWALIPIKADO  -susuriin namin kung kayo ay kwalipikado para sa aming tulong
3 HUMINGI NG TULONG – ang mga karapat-dapat na aplikante ay makakatanggap ng email na may mga susunod na hakbang

MAGSASARA ANG REGISTRATION AGAD KAPAG NA PUNO ANG EVENT

ANG REGISTRATION AY PARA SA BAWAT TAO NA NAGPAPLANONG MAG-APPLY PARA SA CITIZENSHIP:

  • ANG REGISTRATION AY HINDI PUWEDENG  ILIPAT SA IBANG TAO, AT HINDI PO PUWEDENG MAGSAMA NG IBANG TAO KAPAG KAPAG KAYO MAKAKATANGGAP NG TULONG
   VIDEO AT KATANUNGAN  

 

Kung ikaw ay karapat-dapat na mag-aplay, tutulungan kayo ng mga abugado sa imigrasyon at

accreditado ng DOJ. Ang natanggap ninyong tulong sa pagkamamamayan ay LIBRE ng singil, at lahat

ang impormasyon ay confidencial.

 

Dahil sa limitadong espasyo, hindi namin masisiguro na makakatanggap kayo ng mga serbisyo.

Salamat po sa inyong kooperasyon, pasensya, at pag-unawa.

 

Taos-puso,

BAGONG CITIZEN NG PROYEKTO

 

Time

Year Around Event (2023)

Organizer

PROJECT NEW CITIZEN

Connect with us to build a partnership

Join our the partenr mailing list to receive the latest news and updates from our team and start the journey as a partner.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest