february, 2021

Event OverTIẾNG VIỆTKhi quý vị ghi danh, xin để lại tên họ và số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị trong vòng 48 tiếng (2 ngày).Year Around Event (2021) Event Type :Immigration Event,San Jose

Event Details

 

Quý vi đang đăng ký cho buổi xin nhập tịch trực tuyến do AILA tổ chức vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, 2021

Khi quý vị ghi danh, xin để lại tên họ và số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị trong vòng 48 tiếng (2 ngày).

 

Hãy làm 3 bước sau đây:

 • Đọc kỹ tờ hướng dẫn
 • Đăng ký
 • Chờ hồi âm trong vòng 2 ngày qua đường dây điện thoại. (Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị tối đa là 2 lần)

 

Nếu quý vị hội đủ điều kiện để đăng ký xin nhập tịch, thì quý vị sẽ được hướng dẫn giúp đỡ từ luật sư  di trú và nhân viên được bộ tư pháp chấp nhận. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí và thông tin quý vị cung cấp sẽ tuyệt đối giữ bảo mật. Quý vị cũng sẽ nhận được những nguồn thông tin cần thiết để quý vị học trước khi đi phỏng vấn.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để đăng ký xin nhập tịch, chúng tôi sẽ giúp tư vấn miễn phí cho quý vị trong một cuộc hẹn sau này. Vì chỗ đăng ký có giới hạn vì dịch bệnh COVID-19 và lệnh ở nhà, chúng tôi không cam đoan là quý vị sẽ nhận được dịch vụ cần thiết.

Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác, kiên nhẫn và thông cảm của quý vi.

Trân Trọng, AILA

 

Việc quý vị cần làm:

 • Quý vị phải tự mình đăng ký, không ai có thể đến đăng ký dùm quý vị.
 • Mang theo tất cả những giấy tờ cần thiết. Xem mục lục những giấy tờ cần thiết dưới đây:

 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT cho HỒ SƠ NHẬP TỊCH

 • Thẻ xanh.
 • Thẻ (số) an sinh xã hội, thẻ căn cước
 • Hồ sơ lái xe của bạn do DMV chứng (cho những ai đã bị phạt khi lái xe )
 • Những giấy tờ tội phạm của tòa dù đã đóng hoặc niêm phong rồi.
 • Tất cả những địa chỉ mà bạn đã ở qua trong 5 năm.
 • Danh sách việc làm trong 5 năm (tên sở, bao gồm địa chỉ, nghề, địa vị, ngày bắt đầu và chấm dứt.)
 • Thông tin của người phối ngẫu (đầy đủ tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày người phối ngẫu vô quốc tịch hoặc số thẻ xanh của thường trú nhân.)
 • Nếu bạn đã kết hôn trước đây, xin mang theo những thông tin về tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày ly dị.
 • Nếu người phối ngẫu hiện tại đã có lập gia đình trước đây. Xin mang theo tất cả những thông tin của người tiền phối ngẫu (đầy đủ tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày ly dị).
 • Tất cả thông tin của các con (tên, ngày sinh, địa chỉ, thẻ xanh nếu có).
 • Ngày du lịch ngoài nước Mỹ trong vòng 5 năm (ngày đi và trở về).
 • Cho các quý nam: giấy khai đăng ký nghĩa vụ (số đăng ký và ngày ghi danh).
 • Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được miễn phí, tiền chi phí của USCIS là $725 (nếu 75 tuổi hoặc trên, chỉ trả $640) (xin ký chi phiếu hoặc money order trả cho DEPARTMENT of HOMELAND SECURITY)

 

ĐỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC XIN TIỀN MIỄN LỆ PHÍ

 • Giấy khai thuế mới nhất (hồ sơ 1040) hoặc chứng từ, thư đang nhận phúc lợi của chính phủ (như food stamps/ tem phiếu, tiền mặt, tiền SSI v.v.) cùi check/chi phiếu của tháng lương mới nhất.

Time

Year Around Event (2021)

Register to this event

Registration is closed at this time.

Can not make it to this event?Change my registration

Connect with us to build a partnership

Join our the partenr mailing list to receive the latest news and updates from our team and start the journey as a partner.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest