may, 2021

TIẾNG VIỆT - VietnameseXin bấm ở đâyYear Around Event (2021) PST Event Organized By: PROJECT NEW CITIZEN Event Type :Immigration Event,San Jose

Event Details

 

CÓ 3 CÁCH:

1 ĐĂNG KÝ – bấm vào đường viễn liên, xem buổi hướng dẫn, và trả lời câu hỏi
2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN – chúng tôi sẽ xem lại câu trả lời của quý vị và sẽ liên lạc với quý vị nếu đủ điều kiện
3 NHẬN SỰ HỖ TRỢ – chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị bắt đầu thứ hai, ngày 17 tháng 5 để làm hẹn

*chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị 2 lần

 

   BUỔI HƯỚNG DẪN VÀ CÂU HỎI  

 

Nếu quý vị đủ điều kiện để nộp đơn, quý vị sẽ được sẽ được một luật sư di trú hoặc người nhân viên được bộ tư pháp chấp nhận giúp quý vị đi qua những chi tiết . Dịch vụ giúp cho quý vị điền đơn xin nhập tịch là hoàn toàn miễn phí. Thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bảo mật.

Vì dịch bệnh Covid-19, chúng tôi không cam đoan rằng quý vị sẽ nhận được dịch vụ này.

Xin cảm ơn sự hợp tác, kiên nhẫn và thông cảm cho chúng tôi.

Sincerely, 

PROJECT NEW CITIZEN

Time

Year Around Event (2021)

Organizer

PROJECT NEW CITIZEN

Connect with us to build a partnership

Join our the partenr mailing list to receive the latest news and updates from our team and start the journey as a partner.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest